17-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: gender

Үр дүнг шүүх