Gender Mainstreaming Workshop

Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд тусгах семинар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Misha Goforth
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2021 2-р сар 3, 02:02 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 11, 06:14 (UTC)