Хүйс, жендэр ба жендэрийн олон янз байдал – Нэр томьёоны тайлбар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 10-р сар 25, 08:36 (UTC)
Үүссэн 2021 10-р сар 25, 08:18 (UTC)