Жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөлт ба хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ: шалгуур үзүүлэлт боловсруулах нь

Төрийн байгууллагын бодлого төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, жендэрийн тэгш байдлыг хангах мэргэжилтнүүдэд зориулсан “ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ: ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БОЛОВСРУУЛАХ НЬ” сургалтын материалууд

Зуунмод хот, Төв аймаг

2019 оны 03 сарын 20

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Арчлагч Altangerel
Хувилбар 1
Сүүлийн шинэчлэл 2021 2-р сар 15, 09:36 (UTC)
Үүссэн 2019 3-р сар 21, 06:45 (UTC)