Gender in the Results Based Management (RBM) Approach

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Raymond Gervais, Ginette Johnstone
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2021 2-р сар 16, 09:22 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 20, 08:45 (UTC)