Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах мэргэжилтэн, манлайлагчдын дөрөвдүгээр чуулга уулзалт

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах мэргэжилтэн, манлайлагчдын дөрөвдүгээр чуулга уулзалт

2021 оны 11-р сар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч MERIT
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 29, 10:31 (UTC)
Үүссэн 2021 11-р сар 29, 09:43 (UTC)