Experience Sharing Workshop: Gender Sensitive Budgeting Training in Dornod and Sukhbaatar Provinces

MERIT төслийн Жендэрийн тэгш байдлыг хангах мэргэжилтнүүдийн клуб-ын гишүүдийн уулзалт

2019 оны 8-р сарын 06

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Michel Filion
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 2-р сар 16, 09:11 (UTC)
Үүссэн 2019 8-р сар 7, 02:36 (UTC)