"Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт" мэдээлэл солилцох уулзалт

Gender Responsive Budgeting - Information Sharing Meeting

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT, MOF, WB
Зохиогч Michel Filion
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 2-р сар 16, 09:25 (UTC)
Үүссэн 2020 9-р сар 16, 08:32 (UTC)