Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын жендэр хариуцсан албан хаагчдад зориулсан жендэрийн сургалт

Gender Mainstreaming for Gender Specialists of Geology, Mining, Petroleum and Heavy Industry

2019 оны 6-р сарын 17-18

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Misha Goforth, T. Chimegsanaa, Women for Change
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2019 6-р сар 25, 07:36 (UTC)
Үүссэн 2019 6-р сар 25, 02:18 (UTC)