Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийн гарын авлага 2020

Gender-Responsive Budgeting Guide 2020

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Misha Goforth, Michel Filion, Lkhagvadulam Jamiyandagva
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2020 7-р сар 10, 08:06 (UTC)
Үүссэн 2020 7-р сар 10, 08:05 (UTC)