18-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: жендэр

Үр дүнг шүүх