Агуулгыг алгасах

MERIT мэдлэгийн порталд тавтай морил

Энэхүү мэдлэгийн порталд MERIT төслийн хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй бүх төрлийн зөвлөх үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, сургалтын материал, холбогдох гарын авлага, зурагт хуудас, дүрс бичлэг зэргийг нээлттэй байршуулах болно.

news

Мэдээ - News

Төслийн сар, улирлын мэдээ болон олборлох...

  • Newsletter: Salkhit Mine Closure Plan Pilot

    MERIT төслийн мэдээ: Салхитын уурхайн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулах жишиг төсөл 2023 оны 5-р сар
  • Newsletter: Salkhit Mine Closure Plan Pilot

    MERIT төслийн мэдээ: Салхитын уурхайн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулах жишиг төсөл 2023 оны 4-р сар
environment

Байгаль орчин - Environment

Олборлох салбарын байгаль орчны хариуцлагыг...