Newsletter: Salkhit Mine Closure Plan Pilot

MERIT төслийн мэдээ: Салхитын уурхайн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулах жишиг төсөл 2023 оны 4-р сар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч MERIT
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2023 5-р сар 2, 03:16 (UTC)
Үүссэн 2023 5-р сар 2, 03:13 (UTC)