Salkhit Mine Closure Plan Pilot - Community Engagement

Salkhit Mine Closure Plan Pilot - Community Engagement

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч MERIT
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2023 10-р сар 9, 03:47 (UTC)
Үүссэн 2023 10-р сар 9, 03:46 (UTC)