Achieving Gender Equity-Жендэрийн тэгш байдлыг хангах нь

Энэхүү сургалтаар жендэрийн тэгш эрхийг авч хэлэлцэн, холбогдох нэр томьёог тодорхойлж, эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн төлөөх өөрчлөлтийг гардан хийх чадварыг нэмэгдүүлнэ.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Ginette Jonhstone
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2019 3-р сар 14, 07:47 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 08:38 (UTC)