12-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Сэдвүүд: Байгаль орчин - Environment

Үр дүнг шүүх