Салхитын уурхайн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулах жишиг төслийн танилцуулга

Оролцогч талуудын ажлын хэсгийн уулзалт №1: Нөхөн сэргээлтийн зорилго, зорилтууд тодорхойлох

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч MERIT
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2022 1-р сар 10, 07:37 (UTC)
Үүссэн 2022 1-р сар 10, 07:20 (UTC)