Уурхайн нөхөн сэргээлт: Канад улсын туршлага

2021 оны 12 сарын 18-ны өдөр

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч MERIT
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 12-р сар 20, 07:07 (UTC)
Үүссэн 2021 12-р сар 20, 06:58 (UTC)