Уул уурхайг тогтвортой болгох нь нөлөөл ба эрсдэл

Канад Улсын Засгийн Газрын байгаль орчны төслүүдэд судлаач эрдэмтэн, менежерээр ажиллаж байсан Эндрью Ренз нь МЕРИТ төслийн богино хугацааны техникийн зөвлөхөөр ажиллаж Дорнод болон Төв аймагт Уул уурхай ба байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн талаар танилцуулсан сургалтын материал.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Andrew Rencz
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2021 8-р сар 13, 02:44 (UTC)
Үүссэн 2018 12-р сар 18, 03:28 (UTC)