Уул уурхайг тогтвортой болгох нь нөлөөл ба эрсдэл

Канад Улсын Засгийн Газрын байгаль орчны төслүүдэд судлаач эрдэмтэн, менежерээр ажиллаж байсан Эндрью Ренз нь МЕРИТ төслийн богино хугацааны техникийн зөвлөхөөр ажиллаж Дорнод болон Төв аймагт Уул уурхай ба байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн талаар танилцуулсан сургалтын материал.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Andrew Rencz
Maintainer Altangerel
Last Updated August 13, 2021, 02:44 (UTC)
Created December 18, 2018, 03:28 (UTC)