1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: human resource хүний нөөц

Үр дүнг шүүх