Human Resources Competency Framework Job Analysis Project

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Lorri Lochrie
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2020 4-р сар 30, 07:08 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 28, 07:25 (UTC)