4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: human resource

Үр дүнг шүүх