3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хүний нөөц

Үр дүнг шүүх