Human Resource Competency Based Framework & Implementation of Competencies - TOT

Ур чадварт суурилсан хүний нөөцийн тогтолцоо Ур чадварын хөгжлийг нэвтрүүлэх нь

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2021 2-р сар 18, 09:34 (UTC)
Үүссэн 2020 5-р сар 14, 06:12 (UTC)