Байгууллагын менежмент, бизнес төлөвлөлтийн тухай

Байгууллагын менежментийн суурь ойлголтууд

  • Бизнесийн урт болон богино хугацааны төлөвлөлт
  • Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт
  • Биенес төлөвлөгөө боловсруулах
  • Бизнесийн харилцаа, соёл
  • Албан бичиг, баримт хөтлөлт, боловсруулалт

ШУТИС-ийн БУХС-ийн Бизнесийн удирдлагын салбрын ахлах багш Д.Ариунжаргал

2019 оны 3 сарын 19-ны өдөр, Дорнод аймаг

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Ариунжаргал
Арчлагч Altangerel Radnaabazar
Сүүлийн шинэчлэл 2020 3-р сар 16, 02:38 (UTC)
Үүссэн 2019 4-р сар 3, 02:54 (UTC)