Ахисан түвшний коучинг, менторинг хийх арга зүй

MERIT төслийн Техникийн зөвлөх Мари-Анне Нийл

2021 оны 1-р сарын 15-наас 2-р сарын 1-ний өдрүүд

Удирдлагын Академи

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч Mary-Anne Neal
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 2-р сар 1, 09:10 (UTC)
Үүссэн 2021 2-р сар 1, 08:58 (UTC)