3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: change

Үр дүнг шүүх
  • Leading Change

    Өөрчлөлтийг манлайлах нь Техникийн зөвлөх: Чак Конлон БОАЖЯ-ны харьяа Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ 2019 оны 11-р сар
  • Өөрчлөлтийн удирдлага

    Change Management MERIT төслийн Техникийн зөвлөх Мари-Анне Нийл 2020 оны 10-р сарын 16-ны өдөр Удирдлагын Академи
  • Team Building & Managing Change

    Баг, хамтын ажиллагаа, өөрчлөлтийн удирдлага