Leading Change

Өөрчлөлтийг манлайлах нь

Техникийн зөвлөх: Чак Конлон

БОАЖЯ-ны харьяа Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ

2019 оны 11-р сар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Chuck Conlon
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 8-р сар 11, 05:38 (UTC)
Үүссэн 2020 5-р сар 18, 03:24 (UTC)