Өөрчлөлтийн удирдлага

Change Management

MERIT төслийн Техникийн зөвлөх Мари-Анне Нийл

2020 оны 10-р сарын 16-ны өдөр

Удирдлагын Академи

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч Mary-Anne Neal
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2020 10-р сар 20, 11:40 (UTC)
Үүссэн 2020 10-р сар 20, 11:34 (UTC)