1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: HR competency

Үр дүнг шүүх