3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: competency

Үр дүнг шүүх