2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: HR

Үр дүнг шүүх