9-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Сургалт - Training

Үр дүнг шүүх