2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Сэдвүүд: Байгаль орчин - Environment Шошго: орчин

Үр дүнг шүүх