4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: mine life cycle

Үр дүнг шүүх
 • Уурхайн амьдралын мөчлөг

  Үе шат 4: Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлт Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх Mike...
 • Уурхайн амьдралын мөчлөг

  Үе шат 3: Үйлдвэрлэл Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх Mike MacPherson
 • Уурхайн амьдралын мөчлөг

  Үе шат 1: Ашигт малтмалын хайгуул Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх Mike...
 • Уурхайн амьдралын мөчлөг

  Үе шат 2: Уурхайн бүтээн байгуулалт, барилга Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх...
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).