Уурхайн амьдралын мөчлөг

Үе шат 3: Үйлдвэрлэл

Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав.

Техникийн зөвлөх Mike MacPherson

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Арчлагч Altangerel Radnaabazar
Сүүлийн шинэчлэл 2019 3-р сар 28, 03:37 (UTC)
Үүссэн 2019 3-р сар 28, 03:34 (UTC)
mining