Уурхайн амьдралын мөчлөг

Үе шат 2: Уурхайн бүтээн байгуулалт, барилга

Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав.

Техникийн зөвлөх Mike MacPherson

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Арчлагч Altangerel Radnaabazar
Сүүлийн шинэчлэл 2019 3-р сар 27, 05:57 (UTC)
Үүссэн 2019 3-р сар 27, 05:40 (UTC)