Уурхайн амьдралын мөчлөг

Үе шат 4: Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлт

Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав.

Техникийн зөвлөх Mike MacPherson

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Арчлагч Altangerel Radnaabazar
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 1, 08:19 (UTC)
Үүссэн 2019 3-р сар 29, 02:24 (UTC)