5-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution Бүлгүүд: Сургалт - Training Сэдвүүд: Уул уурхай, газрын тос - Mining and Petroleum

Үр дүнг шүүх
 • Petroleum Policy Development

  Тус өгөгдлийн бүрдэл тайлбаргүй байна

 • Mining: Taking metal out of the ground

  Тус өгөгдлийн бүрдэл тайлбаргүй байна

 • Canadian Energy Statistics Program

  Тус өгөгдлийн бүрдэл тайлбаргүй байна

 • Уурхайн амьдралын мөчлөг

  Үе шат 3: Үйлдвэрлэл Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх Mike MacPherson
 • Уурхайн амьдралын мөчлөг

  Үе шат 4: Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлт Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх Mike...
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).