Mining: Taking metal out of the ground

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Skeeter Wiright
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 26, 03:53 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 03:53 (UTC)