3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Сэдвүүд: Mining and Petroleum Бүлгүүд: Training Шошго: mining

Үр дүнг шүүх
  • Уурхайн амьдралын мөчлөг

    Үе шат 4: Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлт Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх Mike...
  • Уурхайн амьдралын мөчлөг

    Үе шат 3: Үйлдвэрлэл Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх Mike MacPherson
  • Mining: Taking metal out of the ground

    Тус өгөгдлийн бүрдэл тайлбаргүй байна

Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).