5-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Сэдвүүд: Mining and Petroleum Бүлгүүд: Training

Үр дүнг шүүх
 • Уурхайн амьдралын мөчлөг

  Үе шат 4: Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлт Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх Mike...
 • Уурхайн амьдралын мөчлөг

  Үе шат 3: Үйлдвэрлэл Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх Mike MacPherson
 • Canadian Energy Statistics Program

  Тус өгөгдлийн бүрдэл тайлбаргүй байна

 • Mining: Taking metal out of the ground

  Тус өгөгдлийн бүрдэл тайлбаргүй байна

 • Petroleum Policy Development

  Тус өгөгдлийн бүрдэл тайлбаргүй байна

Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).