Цагийн менежмент - Сонголтын менежмент

MERIT төслийн техникийн зөвлөх: Вилл Гау

2021 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч Will Gow
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 5-р сар 6, 10:40 (UTC)
Үүссэн 2021 5-р сар 6, 10:35 (UTC)