Практик хэрэгцээнд суурилсан сургалт, менторинг, коучинг хийх арга зүй

Practical needs-based training, mentoring and coaching

MERIT төслийн Техникийн зөвлөх Мари-Анне Нийл

2020 оны 10-р сарын 23, 26-ны өдрүүд

Удирдлагын Академи

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч Mary-Anne Neal
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 8-р сар 11, 05:22 (UTC)
Үүссэн 2020 10-р сар 28, 07:12 (UTC)