Leading Change to Become World Class

Дэлхийн жишигт хүрэх өөрчлөлтийг манлайлах нь

Хүний нөөцийн Техникийн зөвлөх Чак Конлон

2019 оны 5-р сарын 16-ны өдөр

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Chuck Conlon
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2019 5-р сар 31, 02:35 (UTC)
Үүссэн 2019 5-р сар 23, 03:45 (UTC)