1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: өөрчлөлтийг манлайлах

Үр дүнг шүүх
  • Leading Change to Become World Class

    Дэлхийн жишигт хүрэх өөрчлөлтийг манлайлах нь Хүний нөөцийн Техникийн зөвлөх Чак Конлон 2019 оны 5-р сарын 16-ны өдөр
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).