Коучинг, менторинг хийх нь

Coaching and mentoring

MERIT төслийн Техникийн зөвлөх Мари-Анне Нийл

2020 оны 11-р сарын 2-ны өдөр

Удирдлагын Академи

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч Mary-Anne Neal
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 2, 09:26 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 2, 09:22 (UTC)