Чиглүүлэх стратеги

Facilitation Strategies

MERIT төслийн Техникийн зөвлөх Мари-Анне Нийл

2020 оны 10-р сарын 30-ны өдөр

Удирдлагын Академи

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч Mary-Anne Neal
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 2, 09:27 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 2, 01:52 (UTC)