1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: гэрээ орчин

Үр дүнг шүүх